ASORTIMAN PROIZVODA I USLUGA

Servis i Održavanje

Vršimo servis i održavanje svih vrsta agregata...


Remont i osavremenjavanje

Nudimo celokupan remont dizel elektro agregata. Takođe nudimo osavremenjavanje opreme agregata kao što su automatski kontrolni paneli, sistemi za daljinski nadzor i ostala dopunska oprema. Vršimo ugradnju agregata u zvučno izolovana kućišta, kao i u za to odgovarajuća vozila.


ESCALATOR d.o.o.
naslovna1
naslovna
SERTIFIKATI